Skipp navigasjon

Evaluering av kommunesammenslåing mellom kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger

  • Rapportnr: OE-rapport 2023-76
  • Tittel: Evaluering av kommunesammenslåing mellom kommunene Finnøy, Rennesøy og Stavanger
  • Oppdragsgiver: Stavanger kommune
  • Utgitt: november 23
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler