Skipp navigasjon

Evaluering av endringer i eldre arbeidssøkeres dagpengerettigheter

  • Rapportnr: OE-rapport 2018-18
  • Tittel: Evaluering av endringer i eldre arbeidssøkeres dagpengerettigheter
  • Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet
  • Utgitt: oktober 18
  • Lenke: PDF
Se alle publikasjoner
Nyeste artikler