Skipp navigasjon

Susanne Gerda Værnø

Susanne Gerda Værnø er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) med forskningsrettet løp og en mastergrad i økonomisk analyse med fordypning innen samfunnsøkonomi. Hun har spesialisert seg i mikroøkonomisk teori og empirisk metode. I Oslo Economics har Susanne jobbet særlig med evalueringer og kartlegginger innen arbeidsliv, helse og velferd. Gjennom prosjektarbeid har hun opparbeidet seg kompetanse på analyse av både kvalitative og kvantitative data gjennom bruk av ulike metoder som blant annet spørreundersøkelser, intervjuer og behandling av store datasett. Susanne har tidligere arbeidserfaring fra blant annet FAIR-senteret ved NHH og Konkurransetilsynet, i tillegg til erfaring fra shippingbransjen gjennom en deltidsstilling ved Edge Norway. 

Relevante artikler