Skipp navigasjon

Michael Kisser

Michael Kisser er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI og har doktorgrad i finansiell økonomi fra Vienna University of Economics and Business. Han underviser blant annet i finansiell analyse og rapportering, finansregnskap, corporate finance, porteføljeforvaltning og verdsettelse. I løpet av sin forskningskarriere har han hatt publikasjoner i ledende internasjonale tidsskrifter innen finans og finansregnskap. I Oslo Economics bidrar Michael i utredninger relatert til finansiell økonomi, herunder verdsettelser, analyser av avkastningskrav og andre finansøkonomiske analyser.

Relevante artikler