Skipp navigasjon

Martine Krogsveen

Martine Krogsveen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo (UiO). På UiO skrev hun en empirisk masteroppgave innen makroøkonomi hvor hun undersøkte årsakssammenhengen mellom rente og inflasjon i Norge. Gjennom arbeidet med masteroppgaven tilegnet hun seg betydningsfull kunnskap om hvordan bearbeide og analysere data. Martine var intern i Oslo Economics sommeren 2022.

Relevante artikler