Skipp navigasjon

Maren Veila

Maren Veila er samfunnsøkonom med mastergrad fra Universitet i Bergen (UiB).  Med bakgrunn fra Barne- og familiedepartementet og Barne- og familieetaten har Maren bred erfaring med bruk av samfunnsøkonomisk analyse i offentlig sektor. Maren har også omfattende erfaring med problemstillinger innenfor ressursbruk, organisering og effektivisering av offentlig sektor og offentlig tjenesteproduksjon. Hun har særlig kompetanse på økonomiske analyser knyttet til oppvekstsektoren, i tillegg til erfaring med mål og resultatstyring i offentlig sektor. Maren har opparbeidet god innsikt i statlige styrings- og statsbudsjettprosesser, indikator- og nøkkeltallutvikling.

Relevante artikler