Skipp navigasjon

Maren Gillebo

Maren Gillebo er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med forskningsrettet løp og spesialisering innen økonomisk analyse og samfunnsøkonomi. Hennes masteroppgave omhandlet fusjoner i det digitale avismarkedet. Blant annet gjennom dette arbeidet tilegnet hun seg kompetanse innen teoretisk modellering og analyse. I Oslo Economics har Maren arbeidet med kartlegginger, evalueringer og samfunnsøkonomiske analyser innen en rekke sektorer. Hun har særlig jobbet med problemstillinger innen helse, arbeidsliv og velferd, men også innen offentlige anskaffelser og beredskap.   

Relevante artikler