Skipp navigasjon

Kristian Langrekken

Kristian Langrekken er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering innen økonomisk analyse. I hans masteroppgave studerte han hvordan det norske aksjemarkedet reagerer på negative ESG-nyheter. Gjennom dette arbeidet tilegnet han seg kompetanse innen datainnsamling-, behandling og analyse.  I løpet av studietiden ved NHH har Kristian gjennomført utvekslingsopphold ved ISCTE Business School i Lisboa og Universitetet i Bologna. Tidligere arbeidserfaringer inkluderer blant annet et internship i KLP Kapitalforvaltning og et opphold som studentpraktikant ved den norske ambassaden i Dublin.

Relevante artikler