Skipp navigasjon

Jonas Rognås Larsen

Jonas Larsen er utdannet samfunnsøkonom, med bakgrunn innen samfunnsøkonomi, filosofi og politikk. Han fullførte i 2023 en mastergrad fra University of Oxford, hvor han spesialiserte seg i utviklingsøkonomi og skrev en masteroppgave om fossilsubsidier og makroøkonomisk misallokering i 14 utviklingsland. I bachelorgraden ved University of Melbourne studerte Jonas politikk og geografi i tre semestre før han byttet grad til samfunnsøkonomi. Han har også studert filosofi ved Universitetet i Oslo, inkludert miljøfilosofi og vitenskapsfilosofi. Jonas har mottatt flere prestisjestipend, som Aker Scholarship, Fulbright og M. A. Scholarship for Leadership in Community Engagement i tillegg til flere merittbaserte stipend gjennom studiene.

Jonas har tidligere jobbet med innovasjon og forretningsutvikling i Skagerak Energi, hvor han blant annet så på muligheter innen solenergi, kjernekraft, batterier og fjernvarme. Han har også jobbet med formidling og forenkling av samfunnsøkonomiske konsepter til ulike grupper, både som veileder i kunnskapssenteret til Norges Bank og seminarleder i forskjellige samfunnsøkonomi- og statistikkfag.

I Oslo Economics jobber Jonas med prosjekter innenfor energi og klima, samferdsel og offentlig forvaltning.

Relevante artikler