Skipp navigasjon

Johannes Bjørnstad Tyrihjell

Johannes Bjørnstad Tyrihjell er utdannet siviløkonom (MSc) fra Norges Handelshøyskole (NHH) med spesialisering innen samfunnsøkonomi. I Oslo Economics har Johannes prosjekterfaring fra flere ulike sektorer, men særlig innen helse, arbeidsliv og offentlig forvaltning. Han har vært med på flere store evalueringer og kartlegginger, samt helseøkonomiske analyser og cost of illness-analyser, i tillegg til utredninger og analyser på arbeidslivsrelaterte problemstillinger. Johannes har opparbeidet seg erfaring med innhenting og analyse av kvalitative data, men har særlig gode ferdigheter innen kvantitativ analyse, blant annet registerdataanalyser. Johannes har også erfaring fra kvalitetssikringsprosjekt (KS1) innenfor Finansdepartementets kvalitetssikringsordning.

Relevante artikler