Skipp navigasjon

Jan Petter Fedje

Jan Petter Fedje er samfunnsøkonom og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH) med spesialisering innen konkurranseøkonomi. Jan Petter har 16 års erfaring fra Konkurransetilsynet og har også vært nasjonal ekspert i EU-kommisjonen. I Konkurransetilsynet har Jan Petter ledet og kvalitetssikret arbeidet med en rekke større fusjons- og etterforskningssaker i flere ulike markeder, og hatt ansvar for markedsovervåking av kraftmarkedet i samarbeid med NVE/RME. Han har også omfattende erfaring med innhenting, systematisering og analyser av data og kvalitativ informasjon i forbindelse med kartlegging av markeder og konkurranseforhold.

Relevante artikler