Skipp navigasjon

Irene Arveschoug Myklestu

Irene Arveschoug Myklestu er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo (UiO), med spesialisering innen miljø-, ressurs-, og utviklingsøkonomi. Hun hadde også et utvekslingsopphold ved Université Paris Dauphine i Frankrike. Irene skrev en empirisk masteroppgave hvor hun undersøkte effekten av utslipp blant norske virksomheter som er regulert under EUs kvotemarked for CO2-utslipp, samt tilpasningsmekanismene til virksomhetene. Via arbeidet med masteroppgaven tilegnet hun seg kunnskap om hvordan bearbeide og analysere store mengder data. Ved siden av studiene har hun arbeidet som prosjektassistent ved Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA) i tillegg til å være seminarleder i Statistikk ved Universitet i Oslo. Hun var også intern i Oslo Economics sommeren 2022.

Relevante artikler