Skipp navigasjon

Ingeborg Sofie Fretheim

Ingeborg Sofie Fretheim er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering i samfunnsøkonomi. Hun har også hatt utvekslingsopphold ved LUISS Guido CarliUniversity i Roma. I Oslo Economics har Ingeborg gjennomført flere samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer av offentlige tiltak innen offentlig forvaltning, utdanning og transport. Hun har også deltatt i kvalitetssikring av store offentlige investeringsprosjekter. Ingeborg har erfaring med datainnsamling, -strukturering og statistisk analyse, i tillegg til gjennomføring av intervjuer og analyse av kvalitative data.   

Relevante artikler