Skipp navigasjon

Hannah Marøy

Hannah Marøy er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Bergen med spesialisering innen næringsøkonomi, konkurranseøkonomi og samfunnsøkonomisk analyse. Som konsulent i Oslo Economics har Hannah opparbeidet seg særlig kompetanse på konkurranseøkonomiske problemstillinger, i tillegg til bred erfaring med å gjennomføre samfunnsøkonomiske analyser, markedsanalyser, strategiske vurderinger, kartlegginger og evalueringer. Hannah har god erfaring med å innhente, strukturere og analysere store menger informasjon, både kvalitativt og kvantitativt, og presenterer dette på en pedagogisk og forståelig måte.  

Relevante artikler