Skipp navigasjon

Guro Landsend Henriksen

Guro er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med mastergrad i samfunnsøkonomi. Guro har arbeidet med ulike typer økonomiske analyser og reguleringsspørsmål innen en rekke sektorer og markeder. Hun har blant annet erfaring med konkurranseøkonomiske analyser, evalueringer og samfunns­økonomiske analyser av offentlige investeringer, reguleringer og programmer. Guro har sin tidligere erfaring fra Olje- og energi­departementet der hun arbeidet med kraftmarkedet, regulering av nettvirksomheten og oppfølging og samfunnsøkonomiske vurderinger knyttet til store investeringsprosjekter i transmisjonsnettet. Videre arbeidet hun med oppfølging og utvikling av nytt EU-regelverk og nordisk samarbeid på kraftmarkedsområdet. I Oslo Economics jobber Guro jevnlig med utredninger innenfor energisektoren.

Relevante artikler