Skipp navigasjon

Emilie Aandahl

Emilie Aandahl er utdannet siviløkonom (MSc) fra Norges Handelshøyskole (NHH), med spesialisering innen samfunnsøkonomi. I løpet av studieløpet har Emilie vært på to utvekslingsopphold til universitetene Luiss i Roma og University of Latvia i Riga. På NHH skrev hun sin masteroppgave innen atferdsøkonomi hvor hun undersøkte effekten en endring fra positiv til negativ fremstilling av produkters etiketter har på konsumenters beslutningstaking. Nærmere bestemt om en slik endring sammenfaller med sunnere, mer etiske og miljøvennlige valg. Hun har i tillegg arbeidet deltid i Goscore, en Fintech startup, hvor hun har hatt ansvar for blant annet kundekontakt og produktpresentasjoner.

Relevante artikler