Skipp navigasjon

Arne Rogde Gramstad

Arne Rogde Gramstad er samfunnsøkonom med doktorgrad (PhD) fra Universitetet i Oslo (UiO). Han har fra tidligere erfaring som blant annet forsker og foreleser ved UiO og som gjesteforsker ved NYU Stern School of Business. Arne har sin spisskompetanse innen næringsøkonomi og konkurranseøkonomi. Som konsulent i Oslo Economics har Arne opparbeidet en særlig erfaring i å analysere konkurranseøkonomiske problemstillinger i forbindelse blant annet fusjonssaker, utredninger, erstatningssaker og forskningsprosjekter. Arne har solid kompetanse på økonomisk teori, empirisk metode og databehandling. Hans kompetanse, bransjekunnskap og gode økonomiske forståelse kommer til nytte i analyser av problemstillinger av ulik art.

Relevante artikler