Skipp navigasjon

Arne Lyshol

Arne Lyshol er utdannet Siviløkonom (MSc) fra Handelshøyskolen BI, og har en doktorgrad (PhD) i samfunnsøkonomi fra samme lærested. Under doktorgradsstudiet hadde Arne et opphold ved Yale University med Fulbright-stipend. I sin forskning har Arne spesialisert seg i arbeids- og boligmarkedet. Gjennom sitt virke har Arne opparbeidet seg bred kompetanse innen empiriske analyser av både tverrsnitt- og paneldata, samt simuleringsbasert estimering av økonomiske modeller. Ett av Arnes forskningsarbeider publisert i LABOUR, et anerkjent og fagfellevurdert tidsskrift.

Ved siden av sitt virke i Oslo Economics er Arne førsteamanuensis II ved Handelshøyskolen BI.

Relevante artikler