Skipp navigasjon

Attraktive arbeidsplasser i staten

04.04.2024 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Det statlige samfunnsoppdraget er stort og komplekst, og for å levere på samfunnsoppdraget trenger staten rett kompetanse til oppgavene. På oppdrag for Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet har Oslo Economics kartlagt status, trender og utfordringer med å rekruttere, utvikle og beholde kompetanse i statlige virksomheter.

Kartleggingen viser at statlige virksomheter i utgangspunktet fremstår som attraktive arbeidsplasser, men i et stramt arbeidsmarked har virksomhetene likevel særlige utfordringer med å tiltrekke seg og beholde enkelte yrkesgrupper. Mange virksomheter har også utfordringer med å utvikle egne ansatte, og de utnytter dermed ikke fullt ut muligheten til selv å utvikle den kompetansen de trenger.

Vi anbefaler blant annet at statlige virksomheter i større grad jobber for å utvikle egen kompetanse, bygge attraktive fagmiljøer og samtidig gjennomfører effektive rekrutteringsprosesser for bli mer attraktive i konkurransen om arbeidskraft.

Les hele rapporten vår her.

Kontakt
Ragnhild Haugli Bråten
Ragnhild Haugli Bråten
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler