Skipp navigasjon

Frokostseminar om melkemakt: Vil regjeringen avvikle konkurransen i meierimarkedet?

12.09.2023 - Uncategorized @no

Oslo Economics inviterer igjen til frokostseminar og ny kunnskap om konkurransen i meierimarkedet. Seminaret finner sted onsdag 27. september 08.00–10.00 i våre lokaler i Klingenberggata 7a. Vi serverer frokost og byr på en faglig diskusjon om de konkurransefremmende tiltakene i meierisektoren.

Landbruks- og matdepartementet har sendt forslag om endringer i de konkurransefremmende tiltakene på høring – med frist 10. oktober 2023. Endringene som foreslås er i strid med sentrale høringsinnspill, som peker på at endringene vil kunne true den skjøre konkurransen i markedet. 

Med oss har vi Landbruks- og matdepartementet, Konkurransetilsynet, Landbruksdirektoratet, Norges Bondelag, og professor Erling Hjelmeng (UiO), som vil ta oss gjennom deres tanker rundt markedet og de konkurransefremmende tiltakene. Vi vil selv presentere våre egne vurderinger.

Meld deg på her.

Hvis du ønsker å mer innsikt i hvorfor aktørene i meieribransjen er så uenige, og hva som kan skje med konkurransen dersom konkurransefremmende tiltak blir fjernet før frokostseminaret, anbefaler vi å lytte til podcastene fra Konkurransetilsynet og Oslo Economics. Du finner lenke til dem her. 

Relevante artikler