Skipp navigasjon

Evaluering av handlingsplan for allmennlegetjenesten

25.05.2023 - Helse og life science

Handlingsplan for allmennlegetjenesten 2020-2024 inneholder 17 tiltak som skal sikre en bærekraftig og fremtidsrettet allmennlegetjeneste. Arbeidet med handlingsplanen det siste året har særlig omfattet styrking av spesialistutdanningen, økt finansiering, og utredningsarbeid.

De samlede funnene i evalueringen tyder på at det fortsatt er betydelige utfordringer i fastlegeordningen, men at det også er noen positive tegn siden fjorårets evalueringsrapport.

213 000 innbyggere (3,9 prosent) stod uten fastlege ved utgangen av 2022, en økning på 75 000 fra året før. Fastlegenes lister ble i gjennomsnitt 2,3 prosent kortere i løpet av 2022, noe som er den største reduksjonen i listelengde noensinne. En økende andel av aktiviteten i allmennlegetjenesten leveres av andre enn fastlegen, som vikarer og LIS1. Pasientene er fornøyde med fastlegen, men opplever at ventetiden for å få time er for lang. Vi ser svake, men positive tegn til økt rekruttering og stabilitet. Antall fastleger økte med 95 i 2022, den største økningen siden 2017. Samtidig sier flere fastleger enn tidligere at det er sannsynlig at de er fastlege om fem år.

På oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomfører Oslo Economics og Universitetet i Oslo (i samarbeid med tilknyttede fageksperter) en følgeevaluering av handlingsplanen gjennom planperioden. Arbeidet dokumenteres i årlige evalueringsrapporter, og årets rapport er den andre i rekken.

Evalueringsrapport II (2023) kan leses her.

Evalueringsrapport I (publisert mai 2022) kan leses her.

I 2024 ble evalueringsrapport III publisert. Den finner du her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler