Skipp navigasjon

OECDs landprofil om kreft i Norge

08.02.2023 - Helse og life science

På oppdrag for OECD har Christoffer Bugge i Oslo Economics vært forfatter for en landprofil om kreft i Norge. Landprofilene til OECD peker på styrker, utfordringer og områder med behov for handling i de 27 medlemslandene i EU samt Island og Norge, som en veileder for investeringer og helsepolitiske tiltak på EU-plan, nasjonalt plan og regionalt plan. Hver landskreftprofil gir en kort syntese av: den nasjonale kreftbyrden; risikofaktorer for kreft (med fokus på atferds- og miljørisikofaktorer); programmer for tidlig oppdagelse; ytelse ved kreftomsorg (med fokus på tilgjengelighet, omsorgskvalitet, kostnader og virkningen av COVID-19 på kreftomsorg).

Profilene er publisert på OECDs nettsider.

Kontakt
Christoffer Bugge
Christoffer Bugge
Relevante artikler