Skipp navigasjon

Økte kostnader for CO2-fangstprosjektet til Fortum Oslo Varme på Klemetsrud

26.04.2022 - Ressurser og bærekraft

Oslo Economics er blant Norges fremste eksperter på fangst, transport og lagring av CO2, såkalt CCS. Vi har som kvalitetssikrer for Finansdepartementet fulgt statens Langskip-prosjekt tett helt siden 2016 og frem til i dag. Langskip-prosjektet skal demonstrere fangst, transport og lagring av CO2 i fullskala med fangstanlegg hos Norcem og et transport- og lageranlegg hos Northern Lights. Samlet vil dette utgjøre en hel kjede for fangst, transport og geologisk lagring av CO2 med kapasitet til tredjepartsvolumer. Det er lagt til rette for at Fortum Oslo Varmes (FOV) avfallsforbrenningsanlegg i Oslo kan bli en del av Langskip, forutsatt avklaringer om finansiering.

Vi har bidratt med viktige råd, avklaringer og beslutningsrelevant informasjon, som har gitt direktorat, departement, regjeringen og Stortinget nødvendig støtte i dette store klimaprosjektet. Vi har arbeidet tett på industriaktørene Norcem (Heidelberg), Fortum og Northern Lights (Equinor, Total, Shell). I siste supplerende kvalitetssikring (KS2), anslår vi en økning av styringsramme og kostnadsramme med henholdsvis 170 og 350 millioner kroner sammenlignet med kvalitetssikringen (KS2) i 2020. Utviklingen kan i hovedsak forklares med økte strømpriser, økte aminpriser, og økte markedspriser generelt, utover normal konsumprisutvikling. Se Olje- og energidepartementets pressemelding for å lese rapporten med kostnadsanslag.

Det finnes svært få CCS-prosjekter i fullskala i verden, og ingen andre prosjekter der det er mulig å motta tredjepartsvolumer for lagring. Dette betyr at Oslo Economics er unikt posisjonert for å rådgi nye oppdragsgivere, i Norge og ellers i verden, om teknologiske løsninger, bestepraksis ved implementering, prosjektøkonomi og samfunnsøkonomi i investerings- og driftsfase, samt om CCS’ rolle i den samlede pakken av klimatiltak.

Kontakt partner Erik Magnus Sæther for mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe din virksomhet.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler