Skipp navigasjon

Hva er årsakene til at stadig flere unge mottar uføretrygd?

08.04.2022 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Stadig flere unge mottar uføretrygd. Ragnhild Haugli Bråten og Susanna Sten-Gahmberg har publisert en artikkel om mulige årsaker til utviklingen i Søkelys på arbeidslivet. De viser at økningen i stor grad utgjøres av personer med psykiske lidelser, hvorav utviklingshemming, autisme, angst-, depresjons- og atferdslidelser er de største diagnosegruppene.

De unge uføres skoleprestasjoner har blitt svakere over tid, ved at færre fullfører grunnskolen med karaktergrunnlag og færre fullfører videregående. Også arbeidsdeltakelse i årene før de innvilges uføretrygd har blitt svekket. Over tid har de unge uføre altså blitt dårligere kvalifisert, også i årene før de typisk skal etablere seg i arbeidslivet.

Den økte tilstrømningen til uføretrygd kan derfor ikke alene forklares av at arbeidslivet har blitt mer krevende. Det ser i stedet ut til at stadig flere får omfattende utfordringer i barne- og ungdomsårene, som gjør at de faller ut av ordinær skolegang og dermed heller ikke får etablert seg i arbeidslivet som voksne.

Hele artikkelen er åpent tilgjengelig her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler