Skipp navigasjon

Virkninger av fritak eller reduksjon av mva på reparasjonstjenester

08.02.2022 - Ressurser og bærekraft

På oppdrag for Forbrukerrådet har Oslo Economics utredet virkingene av en reduksjon eller fjerning av merverdiavgift på reparasjoner innenfor ulike produktmarkeder. Formålet med prosjektet var å gi økt kunnskap om i hvilken grad et slikt tiltak kan bidra til å endre forbrukeradferd i retning av å velge reparasjon fremfor å kjøpe nye produkter. Vi evaluerte følgende produktmarkeder: hvitevarer, TV, PC, mobiltelefoner, møbler, klær og sko. De forskjellige produktmarkedene og tilhørende reparasjonsmarkedene har ulike egenskaper og særtrekk som gjør at effekten av en mva-reduksjon trolig vil variere.

Forventet effekt er størst for hvitevarer. Dette skyldes at hvitevarer er egnet for reparasjon, det eksisterer allerede et aktivt marked og reparasjoner krever lite innsats fra forbrukerne. Konkurranseforholdene taler for at en mva-reduksjon i stor grad vil komme forbrukerne til gode gjennom lavere priser. Ettersom pris er en viktig barriere for reparasjon, er det grunn til å tro at forbrukerne er prissensitive og vil respondere på en prisreduksjon.

Vi tror effekten kan være middels stor for mobiltelefoner og PC-er. Det er primært to grunner til at vi forventer en noe lavere effekt enn for hvitevarer. For det første gjør den teknologiske utviklingen at produktene relativt raskt blir utdatert eller umoderne. Derfor vil nok mange fortsette å velge et nytt produkt fremfor reparasjon, selv dersom prisen på reparasjon faller. I tillegg er noen enheter lite reparerbare, som følge av at leverandørene har lagt opp til bruk av spesialdeler og spesialverktøy. Effekten kan imidlertid bli høyere dersom det blir stilt strengere krav til produsenter når det gjelder produkters levetid og reparerbarhet.

En middels stor effekt ventes også for møbler. Dette handler til en viss grad om at forbrukere foretrekker nye produkter, men reparerbarhet, bekvemmelighet og tilgjengelighet spiller antakelig en enda større rolle. Forbrukerne er ikke godt nok informert om hvor de kan reparere møbler, en del møbler er for skadet til å repareres og den fysiske størrelsen kan gjøre det tungvint.

For TV-er anslår vi at effekten vil være relativt beskjeden. Markedet for TV-reparasjoner er tilsynelatende lite transparent, og det er vanskelig å finne informasjon. Det er ingen tegn til sterk konkurranse i markedet, noe som kan begrense overføringen av mva-kutt til forbrukerpriser. Vi tror effekten vil være tilsvarende lav for klær og sko. Sterk konkurranse fra fysiske butikker og nettbutikker vil på den ene siden gi reparasjonsbedriftene insentiver til å overføre mva-kutt til forbrukerprisene, men på den andre siden øker det tilgangen til billige, nye klær og sko. Mange har antakelig preferanser for nye og moteriktige produkter. For dyrere produkter av høy kvalitet eller med høy affeksjonsverdi vil effekten sannsynligvis være større, men mange av disse produktene ville nok blitt reparert uavhengig av mva-satsen.

Du kan lese mer om arbeidet vårt her, og lese rapporten her.

Kontakt
Guro Landsend Henriksen
Guro Landsend Henriksen
Relevante artikler