Skipp navigasjon

Ny analyse av hjerte- og karsykdommer relatert til høyt kolesterol

08.02.2022 - Helse og life science

Hjerte- og karsykdommer er et folkehelseproblem, og en stor andel av sykdommene har sammenheng med høyt kolesterol. Hele 2,2 millioner nordmenn som har høyt kolesterol, sammenholdt med de kliniske retningslinjene. Livsstilsendringer er viktig for å senke kolesterolnivået, i kombinasjon med legemidler med kolesterolsenkende effekt, særlig statiner. Disse behandlingene har veldokumentert effekt, men det er fortsatt manglende oppnåelse av behandlingsmålene og en betydelig folkehelseutfordring.

På oppdrag for legemiddelselskapet Novartis har Oslo Economics utarbeidet en analyse av hjerte- og karsykdommer der høyt kolesterolnivå er en årsaksfaktor. Rapporten belyser sykdomsbyrde, herunder hvilke kostnader sykdomsgruppen medfører for helsetjenesten, i arbeidslivet og for pasientene selv, samt potensial for styrket forebygging.

Les hele rapporten her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler