Skipp navigasjon

Kunnskapsgrunnlag for fremtidig tilbud innen sykehusodontolog

07.02.2022 - Helse og life science

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Oslo Economics utarbeidet en kunnskapsgjennomgang av sammenhengen mellom den orale helse og den generelle helse. Oral helse, det vil si forhold ved tenner og munnhule, kan påvirke andre deler av kroppen og derigjennom den generelle helse. Samtidig kan den generelle helse påvirke den orale helse, og sykdommer ellers i kroppen kan gi manifestasjoner i munnhulen. Arbeidet er utført av Oslo Economics sammen med førsteamanuensis Heming Olsen-Bergem ved odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Kunnskapsoversikten tar for seg sammenhenger som er beskrevet i helsefaglige retningslinjer og den fagfellevurderte litteraturen. Arbeidet har omfattet gjennomgang av fire hovedtemaer:

  1. Hvilke somatiske tilstander er assosiert med orale manifestasjoner?
  2. Hvilke orale tilstander er assosiert med somatisk sykdom?
  3. Hvilken behandling for somatisk sykdom kan påvirke den orale helse samt
  4. Hvilke psykiske tilstander, og eventuelle behandlingsbivirkninger kan påvirke den orale helse?

Oppdraget vil være en del av Helsedirektoratets kunnskapsbaserte arbeid med å utvikle et fremtidig tilbud innen sykehusodontologi. Arbeidet vil blant annet inngå som en del av beslutningsgrunnlaget for om tannhelsetjenester i sykehus skal etableres som et nasjonalt tilbud.

Les hele kunnskapsoppsummeringen på Helsedirektoratets sider her.

Kontakt
Erik Magnus Sæther
Erik Magnus Sæther
Relevante artikler