Skipp navigasjon

Oslo Economics har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om synshemmede i Norge

29.09.2021 - Helse og life science

Oslo Economics har, med faglige innspill fra øyelege Øystein Kalsnes Jørstad, utarbeidet et kunnskapsgrunnlag om tjenestetilbudet til synshemmede på oppdrag for Helsedirektoratet.

Synshemming er utbredt i befolkningen og forekommer i alle aldersgrupper. Behovet for synsrehabilitering oppstår når synstap ikke kan kompenseres fullt ut med briller, kirurgi eller medisinsk behandling. Videre varierer behovet for habilitering og rehabilitering etter årsaken til og alvorligheten av synshemmingen, og det er ikke alle typer synshemming som krever rehabilitering.

Vår kartlegging viser at det er utfordringer knyttet til å avdekke synshemming, og det mangler en oversikt over synshemmede i Norge, deres behov og tilgang til tjenester. Tjenestetilbudet kjennetegnes av mange ulike aktører som yter tjenester på tvers av sektorer, noe som bidrar til at tilbudet oppleves som uoversiktlig for både tjenesteytere og brukere. Selv om det er mange gode enkelttilbud, er det behov for bedre koordinerte tjenester, særlig når det gjelder rehabilitering og habilitering.

I rapporten anbefaler vi konkrete tiltak for å avdekke synshemming og skaffe oversikt over synshemmede. Videre anbefaler vi at det utarbeides en oversikt over det samlede tjenestetilbudet, og foreslår ulike tiltak for å styrke tilbud om rehabilitering og habilitering.

Rapporten kan leses her.

Kontakt
Marit Svensgaard
Marit Svensgaard
Relevante artikler