Skipp navigasjon

Oslo Economics skal evaluere avkastningen på Sjømatrådets markedsføringsinvesteringer

08.04.2021 - Ressurser og bærekraft

Oslo Economics og samarbeidspartner Capia er nylig tildelt et omfattende prosjekt fra Norges sjømatråd. Prosjektet går ut på å evaluere og beregne avkastningen på Sjømatrådets markedsføringsinvesteringer.

Formålet til Norges sjømatråd er å øke verdien av norsk sjømat gjennom økt kunnskap og etterspørsel etter norsk sjømat i nye og etablerte markeder. Dette gjøres gjennom:

– Opphavsmarkedsføring for norsk sjømat

– Kommunikasjon og beredskap

– Markedsinformasjon

– Markedsadgang

Hovedformålet med prosjektet vi skal gjennomføre er å forstå om Norges sjømatråd lykkes i å øke verdien av norsk sjømat i perioden mellom 2021 og 2023. Evalueringen innebærer et omfattende arbeid med økonometriske analyser av data fra en rekke ulike kilder. Delleveranser med analyser av enkeltmarkeder er forventet ferdigstilt i juni 2021, februar 2022 og februar 2023. Oslo Economics ser frem til samarbeidet med Norges sjømatråd.

Relevante artikler