Skipp navigasjon

Oslo Economics skal utrede et nytt statlig klimafond for investeringer i fornybar energi i utviklingsland

22.12.2020 - Ressurser og bærekraft

Oslo Economics, med underleverandørene The Governance Group og Rystad Energy, utreder et nytt statlig klimafond for investeringer i fornybar energi i utviklingsland på vegne av Utenriksdepartementet.

Utredningen skal svare på to nøkkelspørsmål. Det ene er i hvilken grad kapital, investeringskompetanse og -kapasitet eller andre barrierer står i veien for fornybarinvesteringer. Et annet nøkkelspørsmål er om tilgangen på kapital, kompetanse og kapasitet best bedres gjennom investeringer i eksisterende bi- og multilaterale strukturer, eller gjennom et nytt statlig klimafond.

Utredningen vil ferdigstilles i løpet av første kvartal 2021.

Relevante artikler