Skipp navigasjon

Ny rapport: Samarbeid mellom NAV og Rask psykisk helsehjelp i kommunene

01.12.2020 - Arbeidsmarked, velferd og samfunn

Mange med psykiske plager mottar helserelaterte ytelser fra NAV. Samtidig har vi de siste årene fått mer kunnskap om at arbeid kan være helsefremmende for personer med psykiske plager. Arbeid kan derfor være en del av selve behandlingen. I 2018 ga Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet noen utvalgte kommuner i oppdrag å opprette et samarbeid mellom NAV og Rask psykisk helsehjelp (RPH), for å teste ut hensiktsmessige måter å jobbe sammen om felles brukere. Oslo Economics har kartlagt erfaringene med samarbeid i disse kommunene og i andre kommuner med RPH-tilbud, som har gitt et grunnlag for beslutninger om videre utvikling av samarbeidet. Rapporten «Samarbeid mellom NAV og Rask psykisk helsehjelp i kommunene» ble nylig overlevert til Arbeids- og Velferdsdirektoratet.

Funn fra kartleggingen viser at målgruppene til NAV og RPH mange steder er lite overlappende, men at det likevel er en del brukere med behov for oppfølging hos begge parter. Samarbeid om enkeltbrukere og kunnskap om hverandre og hverandres arbeidsmetodikk gir store gevinster enkelte steder, og nesten alle respondenter fra både NAV og RPH oppgir at et samarbeid er hensiktsmessig. Likevel ser det ut til å være et uutløst potensial for samarbeid. Basert på kartleggingen foreslås det ulike tiltak for innretning av samarbeidet, samt mulige former for samarbeid.

Rapporten kan leses her.

Relevante artikler