Skipp navigasjon

Lanseringsseminar for ny Oslo Economics-rapport: Migrene i et samfunnsperspektiv

24.11.2020 - Helse og life science

Under seminaret «Norwegian Migraine Treatment: Great opportunities for society?» vil Oslo Economics lansere den ferske rapporten «Migrene i et samfunnsperspektiv». Rapporten vil være utgangspunktet for spennende innledninger og samtaler mellom politikere, pasientorganisasjoner og klinikere. På seminaret vil Erik Magnus Sæther og Johannes Bjørnstad Tyrihjell fra Oslo Economics presentere rapportens metode og funn.

Rapporten er utarbeidet på vegne av Novartis og viser de samfunnsøkonomiske kostnadene av migrene. Det er mange negative konsekvenser av migrene, både for den individuelle pasient, men også for pårørende. Migrene rammer ofte i ung alder, noe som forsterker de personlige konsekvensene ved at pasientene rammes i en periode av livet som vanligvis kjennetegnes av både karrieremessig, personlig og sosial utvikling.

Migrene fører til store samfunnskostnader innen en rekke områder, særlig fordi det rammer unge personer i arbeidsfør alder som ellers ville vært friske. Kostnadene knyttet til tapt arbeid er derfor betydelige og NAV utbetalte i 2019 over 1,1 milliarder kroner knyttet til migrene. Dette utgjør kun en andel av de samlede samfunnskostnadene ved tapt arbeid som følge av migrene, men er likevel betydelig mer enn de samlede behandlingskostnadene i helsevesenet (inkludert legemiddelkostnader).

Se opptak av seminaret her.

Rapporten kan leses her.

Relevante artikler