Skipp navigasjon

Oslo Economics diskuterer klimatiltak i landbruket

13.03.2020 - Ressurser og bærekraft

Klimakur 2030 ble nylig lansert og viser at vi kan kutte 2,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter i norsk landbruk dersom vi erstatter en del av kjøttproduksjonen med vegetabilsk mat. Men hvor mye koster dette? På frokostseminar 12. mars snakket Ragnhild Haugli Bråten om samfunnsøkonomiske virkninger av tiltaket.

Streamen fra arrangementet er tilgjengelig her.

Relevante artikler