Skipp navigasjon

Oslo Economics søker engasjerte økonomer

09.09.2018 - Uncategorized @no

Oslo Economics er i sterk vekst, og vil derfor gjerne høre fra dyktige økonomer som kan bli en del av vårt team. Som konsulent i Oslo Economics får du mulighet til å jobbe med viktige samfunnsspørsmål i et ledende fagmiljø.

Oslo Economics tilbyr økonomiske analyser og gir råd til bedrifter, myndigheter og organisasjoner. Våre analyser gir innsikt i komplekse problemstillinger og gir kundene grunnlag for å treffe gode beslutninger.

Våre konsulenter har den nødvendige erfaringen for å knytte fagkunnskap til våre kunders omgivelser. Vi arbeider innenfor bransjer som konkurranse- og næringsøkonomi, helse og legemidler, samferdsel, offentlig forvaltning, energi, IT, kultur/idrett, næringsmiddelindustri, og tele/media.

Vi er både interesserte i kandidater med noen års arbeidserfaring og nyutdannede eller snart ferdige kandidater. Du er en faglig engasjert økonom med samfunnsinteresse, gjerne med akademisk bakgrunn innenfor samfunnsøkonomi. Vi er interessert i deg som er initiativrik, selvstendig og har en positiv innstilling. Du bør ha gode formuleringsevner og sterke resultater fra høyere økonomisk utdanning (MSc, PhD).

Behandling av personopplysninger

I forbindelse med en eventuell jobbsøknad til Oslo Economics ber vi deg om å sende oss dokumentasjon på din kompetanse og erfaring i form av blant annet CV, karakterutskrifter og attester. Måten vi behandler personopplysninger på er regulert av EUs forordning for personvern (GDPR). Alle kandidater skal være sikre på at opplysningene håndteres forsvarlig og at du når som helst kan be om vi sletter informasjonen du har sendt oss.

Det er kun personer som arbeider med rekruttering i Oslo Economics som har tilgang til kandidatenes personopplysninger, og informasjonen vi mottar fra kandidater brukes utelukkende i forbindelse med rekruttering. Det gjelder både kontaktinformasjon og opplysninger om kandidatenes bakgrunn.

Oslo Economics kan ha behov for å vurdere behovet for nye kandidater i en viss tid etter mottatte søknader. All informasjon om kandidaters kompetanse og erfaring vil slettes senest ett år etter mottatt søknad. Dette gjelder søknadsbrev, CV-er, vitnemål, karakterutskrifter, attester, mv. Etter dette beholder vi informasjon om kandidatenes navn og e-postadresse i ytterligere to år.

Etter at du har søkt jobb hos oss kan du når som helst be om innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg, og du kan når som helst også kontakte oss for å kreve at vi sletter alle dine personopplysninger. Vi ber om at alle slike henvendelser gjøres til karriere@osloeconomics.no.

Vi imøteser din søknad med vedlagt CV og karakterutskrifter på karriere@osloeconomics.no innen 17.09.2018.

Oslo Economics søker også etter summer interns for 2019, les mer om disse stillingene her.

Kontakt gjerne Jostein Skaar eller Rolf Sverre Asp for mer informasjon om jobbmulighetene i Oslo Economics.

Relevante artikler