Skipp navigasjon

Permanent løsning for småflyaktiviteten på Østlandet

30.08.2018 - Uncategorized @no

Oslo Economics skal sammen med Vista utredning utrede en permanent løsning for småflyaktiviteten på Østlandet. Utredningen er en direkte oppfølging av strategien for småflyvirksomheten i Norge, som regjeringen la fram i 2017. Der ble det slått fast at regjeringen vil legge til rette for god tilgang til landingsplasser for småflyaktivitet, og utfordringene i Østlandsområdet er særlig fremhevet.

Utredningen skal vurdere ulike alternative forslag til løsninger knyttet til landingsplasser for småflyaktiviteten. Endelig rapport med forslag til tiltak skal etter planen være ferdig innen utgangen av året.

Les pressemelding på regjeringen.no

Relevante artikler