Skipp navigasjon

Summer internships 2019

09.08.2018 - Uncategorized @no

Vil du bli bedre kjent med et av landets ledende miljøer innenfor samfunnsøkonomisk rådgivning? Vi søker etter kandidater til summer internship 2019.

Oslo Economics tilbyr økonomiske analyser og gir råd til bedrifter, myndigheter og organisasjoner. Våre analyser gir innsikt i komplekse problemstillinger og gir kundene grunnlag for å treffe gode beslutninger.

Våre konsulenter er eksperter innenfor en rekke fag- og bransjeområder og knytter denne kunnskapen til våre kunders omgivelser. Vi arbeider innenfor bransjer som konkurranse- og næringsøkonomi, helse og legemidler, samferdsel, offentlig forvaltning, energi, IT, kultur/idrett, næringsmiddelindustri, og tele/media. Vi ønsker å bli bedre kjent med spennende kandidater og ser etter summer interns for sommeren 2019.

  • Har du spesialisering innen samfunnsøkonomi, eller er du interessert i hvordan samfunnet formes?
  • Har du gode akademiske resultater?
  • Har du gode skriftlige og muntlige formuleringsevner?
  • Vil du bli kjent med et ledende fagmiljø?

Vi er interessert i deg som er initiativrik, selvstendig og har en positiv innstilling. Søkere som forventes å være ferdige med studiene i løpet av 2020 eller 2021 vil bli prioritert. Som intern i Oslo Economics vil du få mulighet til å jobbe med dagsaktuelle og faglig interessante problemstillinger.

Vi arbeider hardt for å ta vare på et godt arbeidsmiljø som tiltrekker seg de beste hodene. Vi er et relativt ungt miljø med engasjerte medarbeidere. Oslo Economics holder til i trivelige lokaler sentralt i Oslo.

Behandling av personopplysninger

I forbindelse med en eventuell jobbsøknad til Oslo Economics ber vi deg om å sende oss dokumentasjon på din kompetanse og erfaring i form av blant annet CV, karakterutskrifter og attester. Måten vi behandler personopplysninger på er regulert av EUs forordning for personvern (GDPR). Alle kandidater skal være sikre på at opplysningene håndteres forsvarlig og at du når som helst kan be om vi sletter informasjonen du har sendt oss.

Det er kun personer som arbeider med rekruttering i Oslo Economics som har tilgang til kandidatenes personopplysninger, og informasjonen vi mottar fra kandidater brukes utelukkende i forbindelse med rekruttering. Det gjelder både kontaktinformasjon og opplysninger om kandidatenes bakgrunn.

Oslo Economics kan ha behov for å vurdere behovet for nye kandidater i en viss tid etter mottatte søknader. All informasjon om kandidaters kompetanse og erfaring vil slettes senest ett år etter mottatt søknad. Dette gjelder søknadsbrev, CV-er, vitnemål, karakterutskrifter, attester, mv. Etter dette beholder vi informasjon om kandidatenes navn og e-postadresse i ytterligere to år.

Etter at du har søkt jobb hos oss kan du når som helst be om innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg, og du kan når som helst også kontakte oss for å kreve at vi sletter alle dine personopplysninger. Vi ber om at alle slike henvendelser gjøres til karriere@osloeconomics.no.

Vi imøteser din søknad med vedlagt CV og karakterutskrifter på karriere@osloeconomics.no innen 17.09.2018.

Interessert i fast stilling i Oslo Economics? Se her.</a

Kontakt gjerne Jostein Skaar eller Rolf Sverre Asp for mer informasjon om jobbmulighetene i Oslo Economics.

Relevante artikler