Skipp navigasjon

Vellykket seminar om trening i Arendal

08.08.2018 - Helse og life science

Aktiv mot kreft, Oslo Economics og Bristol-Myers Squibb arrangerte frokostseminar under Arendalsuka om samfunnsverdien av å inkludere trening i moderne kreftbehandling. Arrangementet trakk fullt hus på Blom Restaurant torsdag morgen. Det var stort engasjement rundt effekten trening kunne ha i kreftbehandling.
Rapporten som var utgangspunkt for frokostseminaret kan leses her: Samfunnsverdien av trening for kreftrammede

Bildet viser Helle Arnesen som åpner seminaret.

Svært mange nordmenn har opplevd kreft, enten direkte eller indirekte, og vet hvilken påkjenning dette kan være. Dessverre finnes det få garantier i møte med kreften, men fysisk aktivitet viser seg å kunne bedre fremtidsutsiktene.

Aktiv mot kreft, Oslo Economics og Bristol-Myers Squibb har nå gått sammen om å utvikle en rapport som kvantifiserer samfunnsverdien av å inkludere trening i moderne kreftbehandling. Funnene i rapporten presenteres under vårt frokostseminar i Arendalsuka:

Trening og kreft: Slik kan vi forbedre fremtidens kreftbehandling.
Blom Restaurant Arendal, Torsdag 16. august, 08:00–10.00.

Ivar Sønbø Kristiansen og Erik Magnus Sæther fra Oslo Economics presenterer utfordringsbildet og hovedpunkter fra rapporten. Møt kreftpasient Lars Bestum, og de ledende forskerne Inger Thune, Oslo universitetssykehus og Tormod Skogstad Nilsen, Norges idrettshøgskole

Debatt med Maria Jahrmann Bjerke, Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Høyre,
Linda Granlund, Divisjonsdirektør for folkehelsedivisjonen i Helsedirektoratet, Tone Ikdahl, Administrerende direktør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og Helle Aanesen, Daglig leder i Aktiv mot kreft. Erik Wold er debattleder.

Se hele programmet for arrangementet på Arendalsukas nettsider.
Meld deg på Facebook-arrangementet her.

Relevante artikler