Skipp navigasjon

Virkninger av nye samfunnshensyn i offentlige anskaffelser

15.06.2018 - Offentlig sektor

Det offentlige må ivareta mange hensyn i sine anskaffelser. Innkjøpene skal bidra til mest mulig effektiv ressursbruk, men også bidra til å bekjempe alvorlige samfunnsutfordringer som blant annet klimagassutslipp, miljøbelastninger og arbeidslivskriminalitet.

En nylig publisert utredning fra Oslo Economics og Inventura, på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, viser at slike krav i offentlige innkjøp kan være et bidrag til å nå de aktuelle målene. Blant annet at krav til miljø- og klimahensyn kan føre til redusert miljøbelastning og klimagassutslipp, og at krav til bruk av lærlinger kan bidra positivt til antall lærlingplasser i offentlige kontrakter.

Utredningen viser samtidig at kostnaden ved å stille denne type krav i offentlige anskaffelser kan være høy sammenlignet med en del alternative tiltak. En særlig utfordring ved innføringen av nye samfunnshensyn er at de kompliserer anskaffelsesprosessen, og fordrer at oppdragsgivere og leverandører må skaffe seg bredere kompetanse og kapasitet.

– Det er bra at rapporten viser at krav til samfunnshensyn har positive virkninger. Det er imidlertid nødvendig å vurdere nærmere hvordan slike krav kan ivaretas på en mest mulig effektiv måte, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Les rapporten her.

Foto: Layne van Rhijn/iStockphoto

Relevante artikler