Skipp navigasjon

Nye partnere i Oslo Economics

21.03.2018 - Uncategorized @no

Oslo Economics AS har tatt opp Marit Svensgaard og Magne Krogstad Asphjell som nye partnere.

Marit og Magne er begge siviløkonomer fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Marit har bred erfaring med evalueringer, samfunns- og næringsøkonomiske analyser herunder arbeid med KVU og samfunnsøkonomiske analyser som grunnlag for KS1/KS2. Marit har også omfattende erfaring med problemstillinger innenfor ressursbruk, organisering og effektivisering av offentlig sektor og offentlig tjenesteproduksjon. Hun har særlig kompetanse på økonomiske analyser knyttet til offentlige anskaffelser, konkurranseutsetting og offentlig/private samarbeidsmodeller, i tillegg til analyser av digitaliseringstiltak og effekter av andre IKT-investeringer. Marits bransjekunnskap strekker seg fra tele- og bredbåndsmarkedene til legemiddelmarkedet og helsesektoren. Marit har vært ansatt i selskapet siden 2010.

Magne har en doktorgrad (PhD) fra Institutt for Samfunnsøkonomi ved NHH. Gjennom sin forskning har Magne spesialisert seg innen økonometri, både anvendt mikroøkonometri og simuleringsbasert økonometri. Han har jobbet med en rekke temaer, herunder investerings-, ansettelses- og prisingsdynamikk hos norske industriprodusenter og effektene av sosiale nettverk på timingen av barnefødsler i Sverige. I Oslo Economics har Magne blant annet jobbet med store empiriske analyser, konkurranseøkonomiske analyser, evalueringer og utredninger innenfor både privat og offentlig sektor. Magne har spesielt god kompetanse på behandling av store mengder data, i tillegg til å hente ut og presentere innsikter basert på kvantitative metoder. Magne har vært ansatt i selskapet fra 2013.

– Vi er glade og stolte over at Marit og Magne nå vil ta del i ledelsen av selskapet. De har begge mye å bidra med i arbeidet med å utvikle Oslo Economics videre, uttaler managing partner Rolf Sverre Asp.

– Vi ser frem til nye utfordringer i Oslo Economics. Vi håper å kunne være med på å løfte selskapet videre, for å styrke vår posisjon som Norges ledende analysemiljø, uttaler de to nyslåtte partnerne.

Relevante artikler