Skipp navigasjon

NOU om varsling er ferdigstilt

20.03.2018 - Uncategorized @no

Høsten 2017 leverte Oslo Economics’ utredningen «Verdien av varsling» til Varslingsutvalget og Arbeids- og sosialdepartementet. Utredningen inngikk som en del av informasjonsinnhentingen til det offentlige utvalget. Utvalget har nå ferdigstilt sitt arbeid og publisert NOUen «Varsling- verdier og vern». I konklusjonen i NOUen heter det at «varsling har størst verdi der varselet blir tatt på alvor, varsleren blir tatt vare på, og hvor det iverksettes adekvate prosesser umiddelbart for å få avklart om det foreligger kritikkverdige forhold, og der det eventuelle kritikkverdige forholdet bringes til opphør.»

Hele NOUen kan leses på Regjeringen.no

Relevante artikler