Skipp navigasjon

Dette betyr olje og gass for Norge

28.03.2017 - Ressurser og bærekraft

Oslo Economics har utredet den historiske verdiskapingen fra Norges naturressurser på vegne av Norsk olje og gass. Rapporten viser blant annet at petroleumsnæringen bidro med 14,4 prosent av landets totale verdiskaping og 233 milliarder kroner av statens inntekter i 2016. Siden oljefunnene har Norges verdiskaping per innbygger gått fra å være vesentlig lavere til å bli vesentlig høyere enn Sveriges.

Les rapporten på Norsk olje og gass sine hjemmesider

Foto: iStockPhoto/FreddyTb

Relevante artikler