Skipp navigasjon

Ny publisering av konkurranseøkonomisk forskning

20.03.2017 - Konkurranse, marked og regulering

Fusjoner og oppkjøp fører til at markeder blir mer konsentrerte, noe som kan føre til at markedsaktørene får insentiver til å øke priser. I fusjonssaker benyttes derfor et teoretisk verktøy for å vurdere fusjonspartenes insentiver til prisendringer – såkalte prispresstester.

Dersom oppkjøpet skjer mellom en oppstrøms leverandør og dens nedstrøms konkurrent, kan oppkjøpet derimot føre til lavere priser og bedre vilkår for forbrukere. Et godt eksempel på en slik markedssituasjon er telemarkedet, der nettverkseiere som Telia, Telenor og ICE selger nettverkstilgang til mobiloperatører, som videreselger produkter til sluttbrukerne. Samtidig konkurrerer nettverkseierne om forbrukernes gunst. Oslo Economics har videreutviklet prispresstester, for å evaluere fusjoners konsekvenser for forbrukere i slike markeder.

Les artikkelen i Review of Industrial Organization (DOI: 10.1007/s11151-017-9566-z) eller benytt denne lenken.

Relevante artikler