Skipp navigasjon

Oslo Economics og Inventura arrangerer frokostmøte om offentlige anskaffelser

10.03.2017 - Offentlig sektor

Oslo Economics og Inventura holdt fredag 10. mars et frokostseminar om temaet offentlige anskaffelser.
Svend Boye, samfunnsøkonom i Oslo Economics, holdt et innlegg om caset Oslo kommune – Veireno. Hovedbudskapet var at leverandørrisiko kan reduseres ved å dele opp kontrakten og stille krav til soliditet. Etter innlegget ledet Svend en plenumsdebatt om temaet, og det var flere innspill fra de rundt 40 fremmøtte.

Relevante artikler