Skipp navigasjon

Rapport om fremtidens helse- og omsorgstjeneste

17.02.2017 - Helse og life science

Det er et økende gap mellom behov og ressurstilgang i fremtidens helse- og omsorgstjenester. Oslo Economics har på oppdrag fra Arbeidsgiverforeningen Spekter utarbeidet en analyse av utfordringer og handlingsalternativer for sektoren. Analysen viser at vi kan komme et stykke på vei ved å jobbe smartere, men vi vil også stå foran krevende veivalg. Hvis noe prioriteres opp, må noe annet prioriteres ned, enten det skjer innen helse- og omsorgssektoren eller forbruk i andre deler av økonomien. Det vil være et politisk ansvar å prioritere og iverksette tiltak.

Rapporten er utarbeidet av Oslo Economics. Prosjektmedarbeidere fra Oslo Economics er Erik Magnus Sæther (prosjektleder), Christoffer Bugge, Ragnhild Haugli Bråten og Ivar Sønbø Kristiansen.

Les hele rapporten her

Relevante artikler