Skipp navigasjon

Flere kloke hoder til Oslo Economics

05.01.2017 - Uncategorized @no

Vi har gleden av å ønske fire nye, dyktige økonomer velkommen til Oslo Economics. De har en erfarings- og utdanningsbakgrunn som komplementerer og utvider kompetansen i teamet vårt, og som vil styrke Oslo Economics ytterligere.

Elias Braunfels har en doktorgrad (PhD) i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH) og er spesialist på anvendte statistiske og økonometriske analyser. Han begynner i Oslo Economics i januar.

Kirsten Grebstad er utdannet samfunnsøkonom fra Københavns Universitet og NTNU. Hun kommer fra en stilling som seniorrådgiver i Olje- og energidepartementet, hvor hun har hatt ansvar for regulering av nettselskapene, regelverksutforming, sluttbrukermarkedet, innlemmelse og gjennomføring av EU-regelverk og oppfølging av store kraftledningsprosjekter. Kirsten starter i Oslo Economics i mars.

Kristina Bott har en doktorgrad (PhD) i samfunnsøkonomi fra Norges Handelshøyskole (NHH) og kommer fra en forskerstilling (postdoktor) ved Christian Michelsens Institutt. Hun har blant annet ved hjelp av økonomiske eksperimenter forsket på hva som motiverer folk til å betale skatt. Kristina begynner i Oslo Economics i juni.

Susanna Sten Gahmberg kommer fra en forskerstilling (postdoktor) ved institutt for samfunnsøkonomi på Norges Handelshøyskole (NHH), hvor hun også har tatt sin doktorgrad (PhD). Temaet for avhandlingen er utdanning/arbeidsmarkedsøkonomi. Susanna begynner i Oslo Economics i september.

Vi ønsker alle fire hjertelig velkommen til Oslo Economics!

Relevante artikler