Skipp navigasjon

Oslo Economics på SMDM i London

16.06.2016 - Helse og life science

Oslo Economics har gjennomført en helseøkonomisk analyse av kostnader og nytte ved å bruke NT-proBNP i diagnostikk og behandling av pasienter med hjertesvikt i primærhelsetjenesten. Arbeidet ble tirsdag presentert av Christoffer Bugge og Ivar Sønbø Kristiansen på en europeisk helseøkonomikonferanse arrangert av Society of Medical Decision Making.

Relevante artikler