Skipp navigasjon

Helseøkonomiseminar torsdag 21. april

20.04.2016 - Helse og life science

Vårprat og mat

– Nye kreftlegemidler – Helseøkonomiske perspektiver –
Oslo Economics arrangerer et uformelt helseøkonomiseminar 21. april.
Temaet er nye kreftlegemidler og tilhørende helseøkonomiske perspektiver. Nye behandlingsmetoder som immunterapi gir håp om bedre overlevelse ved kreft. Samtidig er det krevende å anslå økt overlevelse og andre helseeffekter. Fordi ny behandling kan skje i ulike kombinasjoner, og legemidlene har høye kostnader, møter samfunnet en rekke utfordringer når helseforetakene vurderer om behandlingen skal tas i bruk.

Hør de ulike perspektivene fra en kliniker, fra helseøkonomen, fra myndighetssiden og fra industrien i vårt fagprogram fra kl. 15.00 – 16.30. Det blir korte innlegg med mulighet for spørsmål og kommentarer.

  • Lungekreftpasienter i møte med nye behandlingsmetoder. Odd Terje Brustugun, Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet
  • Hvordan modellere overlevelse basert på norske registerdata? Ivar Sønbø Kristiansen, Oslo Economics/UiO
  • Perspektiver fra myndighetssiden. Legemiddelverket
  • En industri som tar samfunnsansvar? Åge Nærdal, First House

Praktisk informasjon
Tidspunkt: 21. april 2014 kl. 14.45 – 17.00
Adresse: Dronning Mauds gate 10, 9. et. Inngang fra Ruseløkkveien.

Påmelding innen 15. april.

Har du spørsmål? Kontakt Erik Magnus Sæther, Partner, telefon +47 940 58 192

Relevante artikler