Skipp navigasjon

Gjennomfører moglegheitsstudie

22.04.2015 - Uncategorized @no

Saman med Sweco skal Oslo Economics gjere ei moglegheitsstudie av fylkesvegnettet knytta til ny ferjefri E39 mellom Bergen og fylkesgrensa i Roga- land. Oppdragsgjevar for prosjektet er Hordaland Fylkeskommune. Studien skal sja? pa? moglegheitene for utbetring av eksisterande vegnett og eventuelt Saman med Sweco skal Oslo Economics gjere ei moglegheitsstudie av fylkesvegnettet knytta til ny ferjefri E39 mellom Bergen og fylkesgrensa i Roga- land. Oppdragsgjevar for prosjektet er Hordaland Fylkeskommune. Studien skal sja? pa? moglegheitene for utbetring av eksisterande vegnett og eventuelt Saman med Sweco skal Oslo Economics gjere ei moglegheitsstudie av fylkesvegnettet knytta til ny ferjefri E39 mellom Bergen og fylkesgrensa i Roga- land. Oppdragsgjevar for prosjektet er Hordaland Fylkeskommune. Studien skal sja? pa? moglegheitene for utbetring av eksisterande vegnett og eventuelt

Relevante artikler