Skipp navigasjon

Konseptvalgutredning av Den Nationale Scene

02.02.2015 - Uncategorized @no

Den Nationale Scene, det største teatret i Bergen, skal rehabiliteres og oppgraderes. Oslo Economics lager en konseptvalgutredning (KVU) som belyser «alle nødvendige sider av Den Nationale Scenes samfunnsrolle og bygningsmessige rammevilkår». Som en del av oppdraget skal ulike løsningsalternativer for hvordan dagens teaterbygning og tilleggsarealer vurderes i en samfunnsøkonomisk analyse. Oppdraget gjennomføres sammen med Terramar, Snøhetta og Statsbygg.

For mer informasjon om oppdraget, kontakt Erik Magnus Sæther.

Relevante artikler