Skipp navigasjon

Kartlegging av Oslo Lufthavns sysselsetting

02.12.2014 - Uncategorized @no

På oppdrag for Akershus fylkeskommune i samarbeid med Hedmark fylkeskommune, Oslo Lufthavn, Øvre Romerike Utvikling og Hamarregionen Utvikling har Oslo Economics kartlagt hvor mange Oslo Lufthavn sysselsetter direkte, og via ulike former for ringvirkninger.

Hovedfunnet i rapporten er at antall sysselsatte direkte knyttet til aktivitetene ved Oslo Lufthavn er på knappe 12 400 personer, en økning på 400 personer siden 2001. Grunnet den kraftige passasjerveksten er imidlertid antall sysselsatte per flypassasjer redusert. Målt ved antall sysselsatte per million flypassasjerer er Oslo Lufthavn blant de mest effektive lufthavnene i Europa.

Les rapporten her

Relevante artikler